Історія
Гуманізм Відродження
Епоха Відродження була філософською рушійною силою гуманізму, переконання, яке ставило людське життя в центр Всесвіту. Широко розповсюджений культурний
портал Wake Up Media